OPPTALK – Smart talking games

פותח עבור: Glob International.
סדרת משחקי Opptalk הכוללת כ-100 משחקים לפיתוח מיומנויות אצל ילדים בגיל 8-3. המשחקים מבוססים על בובה מדברת וכרטיסי משחק ונמכרים ברחבי העולם בהצלחה רבה. סדרת המשחקים פותחה לאחר פנייה של חברת"Glob International"' , העומדת בין השאר גם מאחורי סדרת האנימציה המצליחה "Vipo – הרפתקאות הכלב המעופף". במסגרת תהליך המחקר והפיתוח, שלווה על-ידי פסיכולוגים התפתחותיים, פותח מודל מיומנויות, וכן פותחו תבניות מתודיות מתאימות לאמצעי המשחק הייחודי שנבחר על-ידי הלקוח.  באמצעות מודל המיומנויות הייחודי שפותח יצרו צוותי הפיתוח והמחקר של מכון יעדים תוכן משחקי עשיר לילד ולהורה, תוך יישום וניצול של משאבי הידע הפדגוגי והמתודי העומד לרשות החברה.

Category: Product #: Regular price:$ (Sale ends ) Available from: Condition: Good ! Order now!
Reviewed by on. Rating: