תוכנית "נתיב האור"

פותחה עבור: חברת החשמל לישראל בשיתוף משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי.
התוכנית מעודדת שינוי תרבות התנהגות ואורח חיים בסביבה צורכת חשמל, ומורכבת מחוברות המכילות מערכי עבודה ותכנים, משחקים, כרזות, מצגות, כלי הסברה, תערוכות ועוד. הפער בין היותנו חברה, השואפת לאיכות חיים גבוהה, לבין היכרותנו ומודעותנו לסכנות שבחשמל ובטכנולוגיה המתקדמת יוצר מצבים רבים של היחשפות לסכנות. תוכנית "נתיב האור" פועלת ב-180 רשויות מקומיות, ב-1,600 בתי-ספר בקרב תלמידי בתי-הספר היסודי המהווים כ-70% מכלל בתי הספר היסודיים בישראל. התוכנית כוללת מסגרות נוער של מחויבות אישית ומד"צים, והיא שואפת להפוך את הילד לסוכן שינוי בקהילתו. תפקיד הילד להעביר את מסר הסכנה והצורך בחיסכון באנרגיה. בעזרת מאות מתנדבי חברת החשמל מוביל מכון יעדים לשם כך תוכנית ענפה, המשתפת את כל הקהילה, בחסות ראש הרשות, מאתגרת במשימות קהילתיות-חינוכיות של בניית אמנת בטיחות, איתור מפגעים, הסברה קהילתית לקהלים ייחודיים ועוד. הערכים של מנהיגות, אחריות, התנהגות אזרחית, התנדבות ומעורבות חברתית באים כאן לידי ביטוי מהלכה למעשה. קבוצות "ילדי נתיב האור" מכל רחבי הארץ מדווחות על מפגעים, וחברת החשמל מבצעת מיד את התיקונים. התהליך נעשה בשיתוף הרשויות המקומיות ומערכת החינוך.

לאתר נתיב האור

תמונות נבחרות מהתוכנית

ילדי נתיב האור" מסבירים בקהילה"

אירועים יישובים

תחרות ארצית

רב תרבותיות

פעילות בית ספרית

ילדי נתיב האור" מסבירים"

חידון ארצי

פעילות באירוע הארצי בחוות חפציבה

ילדים מלמדים ילדים