תוכנית-אב להקמת פארק מוזיאלי לתרבות המשחק והאוסף בישראל

פותחה עבור: החברה למתנ"סים. מכון יעדים סייע בידי החברה למתנ"סים בפיתוח תוכנית להקמת פארק ומוזיאון, שיעסוק בתרבות המשחק, משחקים ואוספים. תוכנית-האב מפרטת שילוב של שלושה תחומים: תחום מוזיאלי תרבותי; תחום חינוכי; ותחום חברתי-הפעלתי-חווייתי, היא מתבססת על חומר, שנאסף במסגרת מאגרים ממוחשבים, המספקים מידע לגבי מוזיאונים דומים בעולם, וכן מידע מחקרי רלוונטי. תוכנית-האב מהווה את הבסיס הראשוני להקמה הפיזית של המתחם. בנוסף הפיק  מכון יעדים חוברת לתורם, המבטאת את החזון שמאחורי התוכנית. מוצר לוואי נוסף, שנולד כתוצאה מהכנת הפרוגרמה, הוא מאגר ממוחשב של נתונים על מוזיאונים למשחקים בעולם, הכולל אלפי פריטים.

מוזיאון המשחקים