מעבדות ניידות לפיתוח חשיבה מתמטית ומחשבים

פותח עבור: עמותת "אופנים".

מכון יעדים פיתח עבור העמותה תוכניות להרחבת ידע ומיומנויות בתחומי החשיבה המתמטית ומחשבים לילדים מאוכלוסיות חלשות, היא כוללת תוכנית להכשרת צוותים, בניית מערכי הערכה מעצבת בשיתוף תלמידים והורים. המעבדות לפיתוח חשיבה מתמטית שנוצרו הן מעבדות ניידות על גלגלים. התוכנית כללה ייעוץ לעיצוב סביבות לימודיות בתוך אוטובוסים, המגיעים ליישובים מרוחקים ולשכונות חלשות בערים. פיתוח התוכנית, העזרים והליווי בעיצוב החללים על-פי צרכים נעשה על-ידי מכון יעדים.

עמותת אופנים