OPPTALK – Smart talking games

פותח עבור: Glob International.
סדרת משחקי Opptalk הכוללת כ-100 משחקים לפיתוח מיומנויות אצל ילדים בגיל 8-3. המשחקים מבוססים על בובה מדברת וכרטיסי משחק ונמכרים ברחבי העולם בהצלחה רבה. סדרת המשחקים פותחה לאחר פנייה של חברת"Glob International"' , העומדת בין השאר גם מאחורי סדרת האנימציה המצליחה "Vipo – הרפתקאות הכלב המעופף". במסגרת תהליך המחקר והפיתוח, שלווה על-ידי פסיכולוגים התפתחותיים, פותח מודל מיומנויות, וכן פותחו תבניות מתודיות מתאימות לאמצעי המשחק הייחודי שנבחר על-ידי הלקוח.  באמצעות מודל המיומנויות הייחודי שפותח יצרו צוותי הפיתוח והמחקר של מכון יעדים תוכן משחקי עשיר לילד ולהורה, תוך יישום וניצול של משאבי הידע הפדגוגי והמתודי העומד לרשות החברה.