"הסבר פניך לתייר ולאתר"

פותח עבור: משרד התיירות.

מכון יעדים פיתח תוכנית חינוכית בתיירות, המשלבת בין התיירות לבין חינוך ברמת המדינה וברמת שיפור נורמות ההתנהגות של הפרט. מטרות התוכנית: להפנים בקרב ילדי בית-הספר היסודי את ההכרה בתרומת התיירות לקהילה ולחברה, ובעקבות זאת – להביא להעלאת דימויו של ענף התיירות. התוכנית היא מערכתית ומדגישה את החיוניות של הראייה המערכתית בכל הרמות. היא בנויה מיחידות שונות, כגון: תוכנית המנחה את צוות הניהול הבית-ספרי לבניית סילבוס, גשר-קשר קהילה ותיירות, יוזמות  ופרויקטים בתחום התיירות.

הסבר פניך לתייר