תוכנית התייעלות עיריית תל-אביב

פותח עבור: עיריית תל-אביב
מכון יעדים ערך עבור מינהל החינוך בעיריית תל-אביב מרתון לבדיקת תהליכי שינוי והתייעלות כחלק מייעוץ מתודולוגי לאור בניית חזון עירוני: חינוכי, חברתי, קהילתי, תרבותי.
המרתון כלל סדנת אפיון של גורמים מקדמים וגורמים מעכבים בעבודת המינהל, ועדות התייעלות, משובים והערכות.

כן פיתח מכון יעדים פרוגרמה להקמת רשות צעירים ונוער בתל-אביב. הפרוגרמה התבססה על רעיונות והצעות, שהועלו במרתון ההתייעלות שנערך, וכן התבססה על ראיונות אישיים עם גורמי מפתח. בפרוגרמה הובאו המלצות לסוג הישות של הרשות, למבנה הארגוני ולכוח האדם וכן מבנה המכרז לראש הרשות.

עיריית תל אביב