"מהות החיים" ו"בואו ביחד"

פותח עבור: מהות החיים – שרי אריסון. מכון יעדים התבקש לפתח את תשתית אתרי האינטרנט ל"מהות החיים" ו"בואו ביחד". במסגרת זו נבנו מאגרי מידע למאמרים, פתגמים, כתבות ועוד בנושאים הקשורים ל"מהות החיים", וכן רציונל לבניית אתרי "מהות החיים" ו"בואו ביחד" – שהיא החטיבה הצעירה של "מהות החיים" – ביסודה ובהובלתה של הגב' שרי אריסון.

5מהות החיים