"מדברים קהילתית"

פותח עבור: מינהל בתי-הספר הקהילתיים בחברה למתנ"סים בהפקת "ידיעות אחרות – ספרי חמד". הספר נכתב במלאת 25 שנה למינהל לבתי-הספר הקהילתיים בישראל. הוא פורש יריעה רחבה של 25 סיפורים אותנטיים של בתי-הספר הקהילתיים  מיום הקמתם ומצדיע לד"ר יעל פוזנר – מייסדת המינהל לבתי-הספר הקהילתיים. בפני הקורא נפתחת אפשרות להיכרות עם גישות שונות ביחסי בית-ספר וקהילה. הספר המיועד למנהלים, מורים, הורים, תלמידים, סטודנטים וגורמים בקהילה, ונכתב כשפה היוצרת מציאות חינוכית חדשה

מדברים קהילתית