"הפעלופדיה" – אנציקלופדיה לפעילות חברתית-תרבותית.

פותח עבור: החברה למתנ"סים, משרד החינוך, התק"מ, קק"ל, הסוכנות היהודית וצה"ל בהפקת "ידיעות אחרונות – ספרי חמד".
אנציקלופדיה לפעילות חברתית, המתעדת הפעלות חברתיות-תרבותיות לקבוצה. פותחה עבור החברה למתנ"סים בחזונו ובהובלתו של  פרופ' דב גולדברגר. ה"הפעלופדיה" היא פרויקט לאומי, והיא מונה 12 כרכים (כ-400 עמודים בכל כרך) בנושאים שונים: חגים ומועדים בישראל, פעילות קבוצה, מנהיגות, איכות הסביבה, הפעלות בטבע, תרבות וערכים ועוד. ה"הפעלופדיה" היא תוצר של שיתוף פעולה בין גורמים רבים: משרד החינוך, צה"ל, הסוכנות היהודית, קק"ל, התק"מ, תנועות הנוער ועוד. לצורך איסוף עשרות אלפי הפעלות, עיבודן ופיתוח הפעלות חדשות, נעזר מכון יעדים במאות תחקירנים, מפתחים ויועצים מדעיים בשיתוף האקדמיה. "ידיעות אחרונות – ספרי חמד" לקח על עצמו להפיק את ה"הפעלופדיה", והיא אף זכתה להשקה בבית נשיא המדינה ונרכשה על-ידי הסתדרות המורים עבור כלל המורים בארץ.

היום נמצאת ה"הפעלופדיה" כמעט בכל בית-ספר ככלי עבודה לכל מורה; כמעט בכל בסיסי צה"ל; בידי כל שליח ומדריך, והיא מהווה את הכלי המרכזי לחינוך הבלתי פורמלי.

ל"הפעלופדיה" כרך בערבית, ובו פעילויות לחגי העדות הנוצרית, המוסלמית והדרוזית.

חלקים מן המוצר מופיעים גם בשפות הבאות: אנגלית, רוסית, גרמנית.

טקס הצדעה למפעל ה"הפעלופדיה" בבית הנשיא עזר ויצמן בתמונות: ראומה ויצמן – אשת הנשיא, דובי איכנולד – מנכ"ל ידיעות ספרים, פרופ' דב גולדברגר – מנכ"ל החברה למתנ"סים, דליה שטנצלר – מנכ"לית "מכון יעדים", הדס פוירשטיין – סמנכ"לית תוכניות ופרויקטים, עובדי "מכון יעדים" בתוכנית.

טקס5

טקס6

טקס1

טקס8

טקס7

טקס4

טקס3

טקס2.

 הפעלופדיה3הפעלופדיה הזמנה1הפעלופדיה הזמנה2