"הפעלומדיה" – מערכת מדיה להפעלת קבוצות באתרים

פותחה עבור: מכון יעדים

תוכנית ה"הפעלומדיה" היא תוכנית מתודולוגית המיועדת לאתרי מורשת, מוזיאונים ולכל אתר, בו נערכים סיורים וביקורים של קבוצות שונות בנושאים מגוונים המועברים במהלך הביקור באתר. מערכת ה"הפעלומדיה" מאפשרת התאמה של מערך פעילות וציר ההתקדמות של הסיור לאופי, לצרכים ולמטרות של הקבוצה תוך הקניית ידע, מתודולוגיה ושילוב טכנולוגיה מתקדמת. התוכנית והמערכת המוצבות ברחבי האתר מאפשרות להחיות את האתר, וכן מאפשרות לקבוצות ובודדים לקבל ציר התקדמות, הנוצר באופן ייחודי בהתאם לנתוני הקבוצה או היחידים, העדפותיהם ולוח הזמנים העומד לרשותם.

תוכנית ה"הפעלומדיה" מבוססת על תהליך פיתוח תוכן, המתבצע על-ידי צוות מכון יעדים באתר היעד בהתאם לדרישת הלקוח. במסגרת תהליך זה מתבצע תחקיר מקיף על המבקרים באתר וצורכיהם, וכן על התכנים המועברים באתר ובאמצעותו. בהתאם לתחקיר ולרציונל מרכז צוות מכון יעדים תכנים קיימים ומפתח תכנים חדשים במידת הצורך.

במסגרת הטמעת ה"הפעלומדיה" באתר מוקמת בו מערכת מידע ממוחשבת, באמצעותה ניתן להזין פרטים שונים לגבי מאפייני הקבוצה המבקרת, ולקבל מתווה התקדמות לפי נושאים ובהתאם לצורכי הקבוצה. מערכת ה"הפעלומדיה" יכולה לעבוד עם כל סוג של טכנולוגיה או מכשיר קצה נייד או נייח המוצבים באתר. המערכת מתאימה לאתרים שונים בעולם, כולל אתרי מורשת בינלאומיים ומוזיאונים ברחבי העולם.

הפעלומדיה